Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans formulär för anmälan om allvarliga olyckor, allvarliga tillbud och arbetsskada.

Coronaviruset

Allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket ska väljas vid koppling till Coronaviruset (ingång 3)

Vilken typ av arbetsskada vill du som arbetsgivare anmäla?