Arbetsolycka

Anmälan går endast till Försäkringskassan.


2Om den skadade

2Vilken arbetsplats arbetar den skadade på (anställd av)?

Sök och välj det arbetsställe där den drabbade är anställd.
Välj bemanningsföretaget/konsultföretaget om den skadade är anställd där.2Den skadades yrke/sysselsättning


Sök efter yrke. Till exempel målare, bildlärare2Var, när och hur inträffade olyckan?

Plats där olyckan inträffade

Org NrDatumväljare

Ange tidpunkt
:


4000 tecken kvar
2Har olyckan inneburit sjukfrånvaro?

Om du inte vet får du uppskatta trolig frånvaro.

2Vad var orsaken till olyckan?

visa mer Elektricitet, explosion eller brand
visa mer Damm, gas, rök eller vätskor
visa mer Material föll, rasade, brast eller sprängdes
visa mer Fordonsolycka, kollision, påkörd, skadad av föremål, maskiner, verktyg eller djur
visa mer Fall av person
visa mer Slog emot något, trampade på något vasst
visa mer Feltramp, lyft eller annan överbelastning
visa mer Hot eller våld, chock, rädsla
visa mer Annan orsak
2Precisera den faktor som orsakade olyckan2Hur uppkom kroppskadan?

visa mer Via elektrisk ström, onormala temperaturer eller kontakt med farligt ämne
visa mer Via brist på syre
visa mer Via slagit emot något eller fallit
visa mer Via träffad av något föremål i rörelse, fordonskollision, påkörd, fallande föremål
visa mer Via kontakt med vass, spetsig, hård eller skrovligt föremål
visa mer Via klämning eller krossning
visa mer Via fysisk överbelastning, buller, chock
visa mer Via våld, slag, rivning, angrepp, bett eller spark av djur eller människa
visa mer Annan orsak
2Vilken är den huvudsakliga kroppskadan?

visa mer Sår och ytliga skador
visa mer Skelettskador och frakturer
visa mer Stukningar, sträckningar och urledvridningar
visa mer Förlust av kroppsdel
visa mer Inre skador samt hjärnskakning
visa mer Bränn, frät eller köldskador
visa mer Förgiftning och infektioner
visa mer Drunkning och kvävning
visa mer Akuta effekter av ljud, vibrationer eller tryck
visa mer Effekter av extremt höga temperaturer, ljus eller strålning
visa mer Effekter av chock eller traumatiska upplevelser
visa mer Flera typer av omfattande skador
visa mer Annan skada400 tecken kvar
2Vilken kroppsdel skadades huvudsakligen?

visa mer Huvud
visa mer Nacke
visa mer Rygg
visa mer Bål och organ
visa mer Överkropp
visa mer Underkropp
visa mer Hela kroppen
visa mer Annan del av kroppen400 tecken kvar
2Åtgärder


1000 tecken kvar

Har ovanstående åtgärd genomförts?

Har skyddsombudet deltagit i eventuell utredning?

2Vilka har medverkat vid anmälan?

400 tecken kvar
1Skicka till Försäkringskassan

OBS! Detaljerad kvittens skickas inte via mail.
Ladda själv ner kvittensen efter du skickat in anmälan.

Ändringar eller uppdateringar kan inte göras efter att anmälan skickats.