Allvarligt tillbud utan personskada


2Vilken arbetsplats arbetar den utsatte på (anställd av)?

Sök och välj det arbetsställe där den drabbade är anställd.
Välj bemanningsföretaget/konsultföretaget om den skadade är anställd där.2Var inträffade tillbudet?

Org Nr

1När inträffade tillbudet?


Datumväljare

Ange tidpunkt
:
4Vad orsakade tillbudet?

Välj det alternativ som passar bäst.

Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer

7Vad hände?


4000 tecken kvar

7Anmälarens kontaktuppgifter


Används i de fall där arbetsgivaren delegerat anmälningsförfarandet till annan person.1Skicka till Arbetsmiljöverket

OBS! Detaljerad kvittens skickas inte via mail.
Ladda själv ner kvittensen efter du skickat in anmälan.