Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljölagen

Arbetsgivaren är skyldig att anmäla om någon i arbetet har råkat ut för en allvarlig olycka eller dödsolycka. Du ska även anmäla om det inträffat ett allvarligare tillbud, dvs en händelse som skulle ha kunnat leda till en svår personskada.

Arbetsmiljöverket bedriver tillsyn över arbetsmiljön på alla arbetsplatser. Uppgifterna om arbetsskadorna används för att förebygga skador och för att redovisa arbetsskadestatistik.

Läs mer om lagar och förordningar

Läs mer om Arbetsmiljöverkets behandling av personuppgifter.

Telefon: 010-730 90 00