Arbetssjukdom

Anmälan går endast till Försäkringskassan.


2Om den skadade

2Vilken arbetsplats arbetar den skadade på (anställd av)?

Sök och välj det arbetsställe där den drabbade är anställd.
Välj bemanningsföretaget/konsultföretaget om den skadade är anställd där.2Den skadades yrke/sysselsättning


Sök efter yrke. Till exempel målare, bildlärare2Om sjukdomsbesvären

Datumväljare


Vilket var det huvudsakliga besväret/problemet?

7Hur uppkom sjukdomen?


4000 tecken kvar


2Ange mer specificerat vad den skadade utsatts för eller varit exponerad av


Till exempel lyft, repetitivt arbete, stress, namnet på smitta, kränkning, arbetsställningar, mögel, buller, vibrationer

2Har sjukdomen inneburit sjukfrånvaro?

Om du inte vet får du uppskatta trolig frånvaro.

2Åtgärder


1000 tecken kvar

Har ovanstående åtgärd genomförts?

Har skyddsombudet deltagit i eventuell utredning?

2Vilka har medverkat vid anmälan?

400 tecken kvar
1Skicka till Försäkringskassan

OBS! Detaljerad kvittens skickas inte via mail.
Ladda själv ner kvittensen efter du skickat in anmälan.

Ändringar eller uppdateringar kan inte göras efter att anmälan skickats.