Olycka/dödsolycka som skett på väg till eller från arbetet

Anmälan går endast till Försäkringskassan.


2Om den skadade

2Vilken arbetsplats arbetar den skadade på (anställd av)?

Sök och välj det arbetsställe där den drabbade är anställd.
Välj bemanningsföretaget/konsultföretaget om den skadade är anställd där.2Den skadades yrke/sysselsättning


Sök efter yrke. Till exempel målare, bildlärare2Var, när och hur inträffade olyckan?


Datumväljare

Ange tidpunkt
:


4000 tecken kvar
2Har olyckan inneburit sjukfrånvaro?

Om du inte vet får du uppskatta trolig frånvaro.

2Vilken är den huvudsakliga kroppskadan?

visa mer Sår och ytliga skador
visa mer Skelettskador och frakturer
visa mer Stukningar, sträckningar och urledvridningar
visa mer Förlust av kroppsdel
visa mer Inre skador samt hjärnskakning
visa mer Bränn, frät eller köldskador
visa mer Förgiftning och infektioner
visa mer Drunkning och kvävning
visa mer Akuta effekter av ljud, vibrationer eller tryck
visa mer Effekter av extremt höga temperaturer, ljus eller strålning
visa mer Effekter av chock eller traumatiska upplevelser
visa mer Flera typer av omfattande skador
visa mer Annan skada400 tecken kvar
2Vilken kroppsdel skadades huvudsakligen?

visa mer Huvud
visa mer Nacke
visa mer Rygg
visa mer Bål och organ
visa mer Överkropp
visa mer Underkropp
visa mer Hela kroppen
visa mer Annan del av kroppen400 tecken kvar
2Vilka har medverkat vid anmälan?

400 tecken kvar
1Skicka till Försäkringskassan

OBS! Detaljerad kvittens skickas inte via mail.
Ladda själv ner kvittensen efter du skickat in anmälan.

Ändringar eller uppdateringar kan inte göras efter att anmälan skickats.