Försäkringskassan

Arbetsskadeförsäkringen

Arbetsskadeförsäkringen gäller för alla som arbetar – anställda, uppdragstagare och egna företagare. Den gäller också för vissa studerande som är utsatta för särskilda risker under sin utbildning.

En arbetsgivare som får kännedom om en arbetsskada ska omedelbart anmäla skadan till Försäkringskassan. Arbetsgivaren ska även samråda med arbetsplatsens skyddsombud om arbetsskadeanmälan och ge ombudet en kopia av anmälan.

Den som skadas på arbetsplatsen eller på väg till eller från arbetet kan ansöka om ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Det kan vara ersättning för kostnader för tandvård, särskilda hjälpmedel och vård utomlands. Det går också att få livränta om förmågan att skaffa inkomst är nedsatt minst ett år framåt.

Den som skadas ansöker själv om ersättning via Försäkringskassans hemsida.

Försäkringskassan utreder bara en arbetsskada om det behövs för att ta ställning till rätten till arbetsskadeersättning.

Det finns också ett statligt personskadeskydd som bland annat gäller för rekryter som skadar sig under den militära utbildningen.

Det går att läsa mer om arbetsskadeförsäkringen på försäkringskassans hemsida, www.forsakringskassan.se

Kundcenter för privatpersoner 0771-524 524
Kundcenter för arbetsgivare 0771-17 90 00

Läs mer om Försäkringskassans behandling av personuppgifter.