Dödsfall på grund av arbetsolycka


Anmälan är uppdelad i två delar.

1

Anmäl händelse till Arbetsmiljöverket

Bekräftelse

2

Anmäl personskada till Försäkringskassan

Bekräftelse


Första delen går till Arbetsmiljöverket och handlar om en allvarlig händelse.
Andra delen går till Försäkringskassan och handlar om personskada.

Anmälan ska göras till både Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan

Anmälan till Arbetsmiljöverket ska göras utan dröjsmål. Det är därför viktigt att anmälan görs samma dag som händelsen inträffat

När du skickat in första delen till Arbetsmiljöverket, får du fortsätta med del två till Försäkringskassan.

Del 1 av 2

2Vilken arbetsplats arbetade den avlidne på (anställd av)?

Sök och välj det arbetsställe där den drabbade är anställd.
Välj bemanningsföretaget/konsultföretaget om den skadade är anställd där.2Var inträffade dödsolyckan?

Org Nr

1När inträffade dödsolyckan?


Datumväljare

Ange tidpunkt
:
4Vad orsakade dödsolyckan?

Välj det alternativ som passar bäst.

Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer

7Vad hände?


4000 tecken kvar

3Om den avlidne


ååååmmdd-xxxx (lämna tomt om nummer saknas)


7Anmälarens kontaktuppgifter

Anmälan om arbetsolycka eller tillbud ska göras av arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan även utse en representant att göra anmälan.


Fylls i om anmälan görs på arbetsgivarens uppdrag.

1Skicka till Arbetsmiljöverket

OBS! Detaljerad kvittens skickas inte via mail.
Ladda själv ner kvittensen efter du skickat in anmälan.

Ändringar eller uppdateringar kan inte göras efter att anmälan skickats.