Välkommen till Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans e-tjänst Anmäl arbetsskada!

Här hittar du de formulär som ska fyllas i vid anmälan om allvarliga olyckor, allvarliga tillbud och arbetsskador.

Vilken typ av arbetsskada vill du som arbetsgivare anmäla?

Arbetsolycka


Anmäl dödsfall på grund av arbetsolycka

En eller flera personer har hastigt omkommit till följd av en arbetsolycka.
Läs mer...

Anmäl allvarlig arbetsolycka

En allvarlig arbetsolycka med en eller flera skadade som inträffat på arbetsplatsen eller annan plats besökt i arbetet.
Läs mer...

Anmäl arbetsolycka

En mindre allvarlig arbetsolycka som resulterat i en mindre personskada.
Läs mer...

Anmäl allvarligt tillbud utan personskada

En händelse som kunnat leda till personskada. Endast allvarliga tillbud ska anmälas.
Läs mer...

Arbetssjukdom


Anmäl dödsfall på grund av arbetssjukdom

En person omkommit till följd av långvarig exponering av farliga ämnen eller olämpliga faktorer.
Läs mer...

Anmäl arbetssjukdom

En sjukdom som beror på skadlig inverkan i arbetet under längre tid på grund av faktorer i arbetsmiljön.
Läs mer...

Färdolycka


Anmäl olycka/dödsolycka som skett på väg till eller från arbete

Olycksfall/dödsolycka som sker på väg till eller från arbetet under resan mellan bostaden och arbetsplatsen.
Läs mer...

Corona/Covid-19

Arbetsmiljöverkets information om coronaviruset/covid-19

Försäkringskassans information om coronaviruset/covid-19