Coronaviruset/covid-19

Anmälan om Allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket (ingång3) ska väljas om en arbetstagare inom nedan nämnda riskyrken har exponerats för coronavirus (t.ex. för att rätt skyddsutrustning inte har använts)
  • vård- och omsorg, där personal vårdar patienter/brukare, som är, eller misstänks vara, infekterade med coronavirus,
  • transporter av patienter/brukare som är, eller misstänks vara, infekterade med coronavirus,
  • laboratorie- och forskningsverksamhet som hanterar coronaviruset.
Arbetsmiljöverkets information om coronavirus och arbetsmiljö

Anmälan om Arbetssjukdom till Försäkringskassan ska väljas om någon i ett riskyrke smittats i arbetet av coronavirus och fått sjukdomen covid-19 (ingång 4)

Anmälan om Dödsfall på grund av arbetssjukdom till Försäkringskassan ska göras om någon i ett riskyrke smittats i arbetet av coronavirus och avlider på grund av sjukdomen covid-19 (ingång 7)

På Försäkringskassan webbsida kan du läsa mer om bestämmelserna om smitta, covid-19 och när anmälan ska göras. Coronaviruset - det här gäller