Allvarligt tillbud utan personskada

     Anmälan går endast till Arbetsmiljöverket.

1 Vilken arbetsplats arbetar den utsatte på (anställd av)?

2Var inträffade tillbudet?
3När inträffade tillbudet?
  • åååå-mm-dd
  • hh:mm
4Vad orsakade tillbudet? Klicka på det alternativ som stämmer bäst.
5Vad hände?
6Anmälarens kontaktuppgifter
  • Kontaktperson om annan än anmälaren