Del 1 av 2

Du kommer att få fylla i denna anmälan i två delar. Om du har tid är du välkommen att fylla i hela formuläret vid ett och samma tillfälle, men det är av stor vikt att del ett fylls i redan idag.

 • 1

  Anmäl händelse till Arbetsmiljöverket

  Görs omedelbart
 • Bekräftelse

  Din anmälan är mottagen
 • 2

  Anmäl personskada till Försäkringskassan

  Här får du berätta mer detaljerat
 • Bekräftelse

  Din anmälan är slutförd

Dödsfall på grund av arbetsolycka

     Anmälan går både till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.

1 Vilken arbetsplats arbetade den avlidne på (anställd av)?

2Var inträffade dödsolyckan?
3När inträffade dödsolyckan?
 • åååå-mm-dd
 • hh:mm
4Vad orsakade dödsolyckan? Klicka på det alternativ som stämmer bäst.
5Vad hände?
6Om den avlidne
 • ååååmmdd-xxxx (lämna tomt om nummer saknas)
 • Läs mer
7Anmälarens kontaktuppgifter
 • Kontaktperson om annan än anmälaren