Arbetssjukdom

     Anmälan går endast till Försäkringskassan.

1 Om den skadade
  • ååååmmdd-xxxx
2 Vilken arbetsplats arbetar den skadade på (anställd av)?
3Om sjukdomsbesvären
Till exempel 2009-11-01
5Hur uppkom sjukdomen?
3Vad orsakade sjukdomen?
Har sjukdomen inneburit frånvaro från arbetet?

Om du inte vet får du uppskatta trolig frånvaro

Åtgärder
Ange åtgärder som kan förhindra att sjukdomen inträffar igen Har ovanstående åtgärd genomförts?
Har skyddsombudet deltagit i eventuell utredning?
Vilka har medverkat vid anmälan?
Anmälan ska göras av arbetsgivare i samråd med skyddsombud. Fyll i namn samt befattning på de som varit med och fyllt i anmälan