Olycka/dödsolycka som skett på väg till eller från arbetet

     Anmälan går endast till Försäkringskassan.

1 Om den skadade
 • ååååmmdd-xxxx
2 Vilken arbetsplats arbetar den skadade på (anställd av)?
4Var, när och hur inträffade olyckan?
 • åååå-mm-dd
 • hh:mm
Har olyckan inneburit sjukfrånvaro?

Om du inte vet får du uppskatta trolig frånvaro

6Vilken är den huvudsakliga kroppskadan?
 • Sår och ytliga skador
 • Skelettskador och frakturer
 • Stukningar, sträckningar och urledvridningar
 • Förlust av kroppsdel
 • Inre skador samt hjärnskakning
 • Bränn, frät eller köldskador
 • Förgiftning och infektioner
 • Drunkning och kvävning
 • Akuta effekter av ljud, vibrationer eller tryck
 • Effekter av extremt höga temperaturer, ljus eller strålning
 • Effekter av chock eller traumatiska upplevelser
 • Flera typer av omfattande skador
 • Annan skada
6Vilken kroppsdel skadades huvudsakligen?

Välj område genom att klicka i figuren eller välj i listan till vänster

 • Huvud
 • Nacke
 • Rygg
 • Bål och organ
 • Överkropp
 • Underkropp
 • Hela kroppen
 • Annan del av kroppen
Kroppsbild
Vilka har medverkat vid anmälan?
Anmälan ska göras av arbetsgivare i samråd med skyddsombud. Fyll i namn samt befattning på de som varit med och fyllt i anmälan