Dödsfall på grund av arbetssjukdom

     Anmälan går endast till Försäkringskassan.

1 Om den avlidne
  • ååååmmdd-xxxx
2 Vilken arbetsplats arbetade den avlidne på (anställd av)?
3Om sjukdomsbesvären
Till exempel 2009-11-01
5Hur uppkom sjukdomen?
3Vad orsakade sjukdomen?
Åtgärder
Ange åtgärder som kan förhindra att sjukdomen inträffar igen Har ovanstående åtgärd genomförts?
Har skyddsombudet deltagit i eventuell utredning?
Vilka har medverkat vid anmälan?
Anmälan ska göras av arbetsgivare i samråd med skyddsombud. Fyll i namn samt befattning på de som varit med och fyllt i anmälan