Arbetsolycka

     Anmälan går endast till Försäkringskassan.

1 Om den skadade
 • ååååmmdd-xxxx
2 Vilken arbetsplats arbetar den skadade på (anställd av)?
4Var, när och hur inträffade olyckan?

Plats där olyckan inträffade

 • åååå-mm-dd
 • hh:mm
Har olyckan inneburit sjukfrånvaro?

Om du inte vet får du uppskatta trolig frånvaro

5Vad var orsaken till olyckan?
 • Elektricitet, explosion eller brand
 • Damm, gas, rök eller vätskor
 • Material föll, rasade, brast eller sprängdes
 • Fordonskollision, påkörd, skadad av föremål, maskiner, verktyg eller djur
 • Fall av person
 • Slog emot något, trampade på något vasst
 • Feltramp, lyft eller annan överbelastning
 • Hot eller våld, chock, rädsla
 • Annan orsak
7Hur uppkom kroppskadan?
 • Via elektrisk ström, onormala temperaturer eller kontakt med farligt ämne
 • Via brist på syre
 • Via slagit emot något eller fallit
 • Via träffad av något föremål i rörelse, fordonskollision, påkörd, fallande föremål
 • Via kontakt med vass, spetsig, hård eller skrovligt föremål
 • Via klämning eller krossning
 • Via fysisk överbelastning, buller, chock
 • Via våld, slag, rivning, angrepp, bett eller spark av djur eller människa
 • Annan orsak
6Vilken är den huvudsakliga kroppskadan?
 • Sår och ytliga skador
 • Skelettskador och frakturer
 • Stukningar, sträckningar och urledvridningar
 • Förlust av kroppsdel
 • Inre skador samt hjärnskakning
 • Bränn, frät eller köldskador
 • Förgiftning och infektioner
 • Drunkning och kvävning
 • Akuta effekter av ljud, vibrationer eller tryck
 • Effekter av extremt höga temperaturer, ljus eller strålning
 • Effekter av chock eller traumatiska upplevelser
 • Flera typer av omfattande skador
 • Annan skada
6Vilken kroppsdel skadades huvudsakligen?

Välj område genom att klicka i figuren eller välj i listan till vänster

 • Huvud
 • Nacke
 • Rygg
 • Bål och organ
 • Överkropp
 • Underkropp
 • Hela kroppen
 • Annan del av kroppen
Kroppsbild
Åtgärder
Ange åtgärder som kan förhindra att olyckan inträffar igen Har ovanstående åtgärd genomförts?
Har skyddsombudet deltagit i eventuell utredning?
Vilka har medverkat vid anmälan?
Anmälan ska göras av arbetsgivare i samråd med skyddsombud. Fyll i namn samt befattning på de som varit med och fyllt i anmälan