Olycka/dödsolycka som skett till eller från arbete

Olycksfall som inträffar under den normala resan till eller från bostaden eller arbetsplatsen. Här anmäls även om en dödsolycka skett till/från arbete. Dödsolyckor som inträffar i arbete anmäls under ”Dödsfall på grund av arbetsolycka”

Resan kan omfatta normalt förekommande ärenden på väg till eller från arbetet, t.ex. att åka förbi skolan för att hämta barnen. Som utgångspunkt för färd till arbetet, respektive slutpunkt för färd från arbetet, räknas i första hand bostaden. Färden anses i princip vara påbörjad respektive avslutad efter det att man passerat tröskeln till den egna bostaden.

Här anmäler arbetsgivaren händelser enligt Socialförsäkringsbalkens 42:a kapitel 10 § till Försäkringskassan.

Arbetsskadeanmälan ska göras av arbetsgivaren i samråd med skyddsombud och den drabbade. Tänk även på att skyddsombud och den drabbade ska ha en kopia av anmälan.