Dödsfall på grund av arbetssjukdom

Innebär att en person omkommit till följd av långvarig exponering av farliga ämnen eller olämpliga faktorer. Här anmäls även de fall där arbetstagaren dött av hjärtinfarkt eller tagit sitt eget liv och orsaken till detta med största sannolikhet beror på arbetssituationen.

Här anmäler du enligt Socialförsäkringsbalkens 42:a kapitel 10§ till Försäkringskassan.

Arbetsskadeanmälan ska göras av arbetsgivaren i samråd med skyddsombud. Tänk även på att skyddsombud ska ha en kopia av anmälan.