Dödsfall på grund av arbetsolycka

Innebär att en eller flera personer hastigt omkommit till följd av en arbetsolycka.

Dödsolyckor som inträffar till/från arbetet anmäls under "Olycka som skett till/från arbetet".

Här anmäler arbetsgivaren händelser enligt 3 kap. 3 a § Arbetsmiljölagen till Arbetsmiljöverket och personskador enligt Socialförsäkringsbalkens 42:a kapitel 10 § till Försäkringskassan.

Arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan ska göras av arbetsgivaren i samråd med skyddsombud. Tänk även på att skyddsombud ska ha en kopia av anmälan.