Arbetssjukdom

Med en arbetssjukdom menas en sjukdom som beror på skadlig inverkan i arbetet under längre tid. Med skadlig inverkan i arbetet menas att det finns något i arbetsmiljön som påverkar den fysiska eller psykiska hälsan ogynnsamt.

Arbetsskador som uppkommit på annat sätt än genom olycksfall i arbetet klassificeras som arbetssjukdomar.

Exempel på skadliga faktorer i arbetsmiljön är:

  • Tungt arbete eller olämpliga arbetsställningar som har orsakat rygg- eller ledbesvär.
  • Ensidigt arbete som har orsakat muskel- eller senskador.
  • Farliga ämnen som har orsakat eksem, allergier, luftvägsbesvär eller cancer.
  • Psykiskt påfrestande arbetsförhållanden (stress, mobbning och andra relationsproblem) som har orsakat psykiska besvär, magsår eller hjärtbesvär.
  • Vibrationer som har orsakat skador på blodkärl, nerver och leder.
  • Buller som har orsakat hörselnedsättning eller tinnitus.

Här anmäler arbetsgivaren enligt Socialförsäkringsbalkens 42:a kapitel 10 § till Försäkringskassan.

Arbetsskadeanmälan ska göras av arbetsgivaren i samråd med skyddsombud och den drabbade. Tänk även på att skyddsombud och den drabbade ska ha en kopia av anmälan