Anställningsformer

Fast anställd/tillsvidare anställd
Fast anställd eller tillsvidare anställd.

Tidsbegränsad anställning
Vikariat, tidsbegränsad anställning, provanställning, visstidsanställning, projektanställning samt kontrakterad utlandstjänstgöring inom det militära.

Egenföretagare
Enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag. Den/de som arbetar i eget aktiebolag är Fast anställd/tillsvidare anställd. Inkluderar även medarbetande familjemedlemmar.

Ombordanställd (fartyg)
Påmönstrad i handelsflottan eller på färja där arbetsgivaren är ett rederi. Anställda på militära fartyg eller andra statliga båtar hör till Fast anställd/tillsvidare anställd. Fiskare är oftast Egen företagare men kan även vara Fast anställd.

Arbetsmarknadspolitiskt program
Används vid ersättning genom A-kassa eller Försäkringskassa såsom arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik etc. Gäller även olika former av arbetsmarknadsstöd till arbetsgivare t.ex. lönebidrag.

Statligt personskadeskydd
Person som skadat sig under militär utbildning eller i civilförsvaret. Det gäller också den som skadat sig under vistelse på anstalt eller på annat sätt har varit frihetsberövad.

Elev, student
Elever och studerande även PRAO.

Praktikant, lärling
Praktikanter och lärlingar utan lön. Praktikanter och lärlingar med anställning hör till Fast anställd/tillsvidare anställd

Övrigt, oklart
Grundläggande militärutbildning (GMU), rekryt, vapenfria, lottor, hemvärn och andra frivilliga. Även häktade o d. Anställda militärer förs till Fast anställd/tillsvidare anställd. Gäller även pensionärer eller arbetslösa som inte ingår i arbetsmarknadspolitiskt program.