Allvarligt tillbud utan personskada

Ett tillbud är en händelse som kunnat leda till personskada. Endast allvarliga tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket.

Exempel på tillbud som Arbetsmiljöverket bedömt som allvarliga:

  • En arbetstagare föll i golvet från 2-3 m höjd i samband med montering av arbetsställningar i en idrottshall. Han skadade sig inte.
  • Ett ställningsplan som vägde 25 kg föll till golvet, från cirka sex meters höjd och är nära att träffa en arbetstagare
  • En container lossnade från en lyftanordning och föll till marken där det skulle kunnat ha befunnit sig en arbetstagare.
  • En förare av ett transportmedel blir laserbelyst under färd.
  • Rök, gas eller kemikalieutsläpp.
  • Stick- eller skärskada (spruta, skalpell) med känt eller starkt misstänkt smittat blod inblandat eller kontakt med material (eller patient/person) där det är känt eller finns en misstanke om allvarlig smitta.
  • Svårare fall av mobbning, kränkning eller trakasseri.

Händelser av psykosocial natur kan vara svåra att definiera som tillbud eller allvarliga tillbud. Exempel på det kan vara:

  • Ett hot om våld, om händelsen inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa, t.ex. knivhot eller hot med skjutvapen
  • Mordhot som upplevs som allvarligt menat, annat hot om våld mot person eller svårare fall av mobbing

Här anmäler arbetsgivaren händelser enligt 3 kap. 3 a § Arbetsmiljölagen till Arbetsmiljöverket.