Allvarlig arbetsolycka

Allvarlig olycka innebär en arbetsolycka med personskada som inträffat på arbetsplatsen eller annan plats, där den skadade vistats i eller för arbete. Vid en allvarlig olycka kan en eller flera personer ha blivit svårt eller lättare skadade.

Exempel på skador som anses allvarliga:

  • Skador som resulterar i en fraktur på ett ben i kroppen.
  • Skador som orsakar svår blödning, eller svår skada på nerv, muskel eller sena.
  • Skada på inre organ.
  • Skador som innebär andra eller tredje gradens brännskada eller annan brännskada som omfattar mer än 5% av kroppsytan. Med brännskada jämställs kylskada.

I vissa fall kan även psykisk skada räknas som olycksfall, t ex. om en person hamnat i chocktillstånd. Hot om våld kan leda till en sådan skada. Hit hänförs även tex tåg- och bilförare i samband med påkörningar.

Här anmäler arbetsgivaren händelser enligt 3 kap. 3 a § Arbetsmiljölagen till Arbetsmiljöverket och personskador enligt Socialförsäkringsbalkens 42:a kapitel 10 § till Försäkringskassan.

Arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan ska göras av arbetsgivaren i samråd med skyddsombud och den drabbade. Tänk även på att skyddsombud och den drabbade ska ha en kopia av anmälan.